Forny ditt medlemskap! Få MJ-bladet!

Skjermbilde 2016-02-13 kl. 10.34.39Vi vil gjerne ha deg med videre!
Ikke bare får du fire utmerkede utgaver av MJ-bladet hvert år – som medlem i MJF er du med i det organiserte modelljernbanefelleskapet i Norge, og bidrar til å støtte mål­settingen vår om å utbre interessen for MJ – nettopp noe hobbyen vår trenger i dag.

MJ-Bladet er kanskje det du først og fremst forbinder med å være medlem. MJ-bladet er det eneste norske bladet som utelukk­ende har stoff om modelljernbane. Vi mener at både form og innhold holder høy kvalitet, og bedre skal det bli.

MJ-­bladet har fra 2016 fått en ny ­redaksjon, med Henning ­Larsen, Håvard Houen og Svein Sando som ansvarlig redaktørteam.
For mange MJ-ere vil disse være velkjente promotører av kvalitets-MJ, som dekker de fleste sidene av hobbyen. Svein skrev boka Modelljernbane på norsk i 1992, som har blitt en etterspurt klassikere blant MJ-ere. Håvard er blant annet kjent for sine selvbyggede superdetaljerte 0-skala ­modeller av Thamshavnbanens ­rullende materiell, mens Henning er kanskje mest kjent for landskapsbygging og sine mange artikler om byggingen og planleggingen av anlegget til TMJK i MJ-bladet.

Den nye redaksjonen har ­vært ­aktive i MJ-bladet i flere perioder tidligere, og bidratt med med både artikler og layout. Hver for seg har de også ­utdanning og yrkeserfaring fra områder som er ­relevant og nyttig for å kunne lage et godt MJ-blad. De dekker områdene design, grafikk, layout, fotograf­ering og tekstproduksjon på profesjonelt vis med sine «sivile» yrker og lange erfaring.
Redaksjonen vil gå inn for på best ­mulig vis å presentere både ­bredden og dybden av norsk MJ, og vi er over­beviste om at du vil få stor ­glede, inspirasjon og ny lærdom av de ­kommende årgangene av MJ-bladet. Så fortsett som medlem!

MJF driver med flere ting du ­kanskje ikke tenker så nøye over, som å ­drifte MJFs MJ-forum, delta i ­MOROP, den europeiske fellesorganis­asjonen for MJ, drifte medlemsservice og yte bistand ved MJ-messer og MJ-treff.
Vi vet en del er misfonøyde med hvordan MJF har fungert noen år – og med rette er mange rett og slett skikkelig sure fordi de ikke har fått MJ-bladet – og det selv om de har betalt. Dette forstår vi godt!
Men – nå gjøres det mange ­tiltak for å fikse dette. Ved siden av en ­kompetent redaksjon for MJ-bladet, har vi blant annet fått orden på det viktige medlems­registeret, slik at vi ikke ­mister oversikten, igjen. Tvert i mot: Du vil etterhvert selv kunne gå inn i ­registeret og endre dine egne opplysninger.

Kanskje kunne du tenke deg et mer aktivt MJF – og du er hjertlig velkommen til å bidra aktivt i foreningen!
Ting blir ikke bedre enn vi selv gjør det til – og det er grenser for hva få mennesker kan få til på fritida. Så – jo flere vi er …

Hvis du har kunnskap om nettsider og denslags, er du særdeles ønsket i MJFs nettgruppe! Vi trenger virkelig å utvikle MJFs tilstedeværelse på internett – men mangler folk! Meld deg!

Nettjobbing er kanskje for de få – men det alle kan bli med på, er generalforsamlingen hos TMJK i Trondheim 16.4. Der velges nytt styre, med en rekke nye representanter for det aktive MJ-Norge.
Det er ikke bare GF denne ­helga, TMJK arrangerer også Vårslepp, med modellbygging, workshops og ­trafikk på TMJKs anlegg. Bli med!

Hjelp oss til å bli bedre – fortsett som ­medlem! Si din mening på forum og på
GF – og se fram til å glede deg over MJ-bladet i ett år til!

MJB+MJF brevheading

Kontakt MJF:
www.mjf.no/kontakt.asp finner du et kontaktskjema du kan bruke til å kontakte oss.

Adresse: Postboks 467 Skøyen, 0213 OSLO

Medlemsregister:
– Inn- og utmeldinger, adresse-endringer, varsel om manglende blader.

Kontakt MJ-bladet: 
Nettsider: mjbladet.no
Facebook: Mjbladet